EXPANZIJA Bauger

Ekspanzione posude u sistemima grejanja omogućavaju povećanje zapremine vode zahvaljujući povećanju temperature odnosno pritiska u sistemu. Konstrukcijski predstavljaju čelični rezervoar sa gumenom membranom u svojoj unutrašnjosti. Membrana razdvaja fluid i vazduh u posudi i omogućava ekspanziju fluida.

Specifikacija

Dimenzije Dimenzije sa Nozicama
8L 50L
12L 80L
19L 100L
24L 140L
35L 250L
50L 300L
400L
500L
600L

Slični proizvodi