Skip to main content

SISTEMI ZA GREJANJA

Centralno - Etažno - Podno Grejanje

Kamini
na pelet.

Svojim specifičnim dizajnom omogućava ugradnju u
životni prostor čoveka.
Megaterm kao Vaš partner za uštede energije, obezbeđuje nekoliko standardnih rešenja za grejanje.

Pet različitih
režima rada

Imamo sisteme za grejanje na pelet i sve što je potrebno za parno grejanje.

Automatskim prebacivanjem kroz pet različitih režima rada kamin može zadovoljiti potrebe za povećanje ili smanjenje željene toplotne energije. Nakon dostignute željene temperature, koja se očitava direktno iz prostorije gdje je kamin smešten, kamin smanjuje (modulira) rad sve do potpunog gašenja, te ponovog paljenja nakon pada ispod zadane temperature.

Samostojeći kamin
na pelet

Samostojeći kamin na pelet simple serije je dizajniran samo za drveni pelet i nikakvi drugi energenti se ne smiju koristiti.
Posjeduje automatski sistem čišćenja pomoću ventilatora unutar kamina.
Za vreme rada uređaj sa integrisanim izmenjivačem topline, proizvodi toplinu koju zatim ugrađeni ambijentalni ventilator izduvava  u prostor.

Kamin poseduje
više sigurnosnih zaštita

– Programirani temperaturni limit (kada kamin modulira odnosno automatski smanjuje temperaturu)
– Sigurnosni prekidač (STB),
– Prekidač pritiska (presostat)