Skip to main content

SISTEMI GREJANJA

Centralno - podno grejanje

Kamini
na pelet.

Njegov poseban dizajn omogućava ugradnju u
u sve objekte.
Kao vaš partner za uštedu energije, Megaterm nudi nekoliko standardnih rešenja za grejanje.

Pet različnih
način rada

Imamo sisteme za grejanje na pelet i sve što je potrebno za parno grejanje.

Automatskim prebacivanjem između pet različitih režima rada, kamin može zadovoljiti potrebu za povećanjem ili smanjenjem željene toplotne energije. Nakon dostizanja željene temperature, koja se očitava direktno iz prostorije u kojoj se nalazi kamin, kamin smanjuje (moduliše) svoj rad dok se potpuno ne ugasi, a zatim se ponovo uključuje nakon pada ispod zadate temperature.

Kamin
na pelet

Samostojeći kamin na pelete serije Simple namenjen je samo za pelet i ne sme da koristi druge izvore energije.
Ima automatski sistem čišćenja uz pomoć ventilatora unutar kamina.
Uređaj sa ugrađenim izmenjivačem toplote tokom rada proizvodi toplotu, koja se potom u prostoriju uduvava ugrađenim ambijentalnim ventilatorom.

Kamin ima
više bezbedonosnih zaštita

– Programirani temperaturni limit (kada kamin modulira odnosno automatski smanjuje temperaturu)
– Sigurnosni prekidač (STB),
– Prekidač pritiska (presostat)