Skip to main content

SISTEMI GREJANJA

Centralno - podno grejanje

Kotlovi
na pelet.

Serijski kotlovi na pelet su još jedan u nizu savremeno dizajniranih proizvoda namenjenih za priključenje na sistem centralnog grejanja

Kombinovani kotlovi
na čvrsto gorivo

Kotlovi Bauger na čvrsto gorivo namenjeni su za grejanje škola, većih poslovnih, prodajnih i proizvodnih hala.

Industrijski kotlovi

Bauger kotlovi na pelet su namenjeni za sagorevanje peleta i zagrevanje većih stambenih i poslovnih prostora do cca 2.500 m2.

Električni kotlovi

Električni mini kotlovi Bauger Electronic