Skip to main content

Termostati i regulatori

Centralno - podno grejanje

Termostati
Bežični i žičani.

Koristi se za opremu sa funkcijama grejanja/hlađenja kada je temperatura posmatrane prostorije niža/viša od
temperature koju korisnik želi.

Monitoring
Centar

Sistem za grejanje vode SCU210DE je razvijen da obezbedi sistem kontrole temperature, grejanja/hlađenja prostora koji uključuje uključivanje primarnih izvora grejanja sa kontrolom temperature vode i uređajima za mešanje.