Skip to main content

Termostati i kontroleri

Centralno - Etažno - Podno Grejanje

Termostati
Bežični i žičani.

Koristi se za opremu sa funkcijama grejanja / hlađenja, kada je temperatura posmatrane prostorije niža/viša od
temperature koju želi korisnik.

Kontrolni
Centar

Sistem vodenog grejanja SCU210DE je razvijen da obezbedi temperaturu, sistem kontrole za grejanje/hlađenje prostorija, integrišući uključivanje primarnih izvora grejanja sa kontrolom temperature vode i uređaja za mešanje.