Interplast Como Pex

Como Pex kiseonička barijera izolirana polietilenska mreža sa kisikom

Kategorija: Oznaka:

Opis

Specifikacije

Komo-peks kiseonička barijera Valovita cev Pakovanje (m)
14×2.00 25 50
15×2.50 25 50
16×2.00 25 ili 28 50
16×2.20 25 ili 28 50
17×2.00 28 50
18×2.00 28 50
18×2.50 28 50
20×2.00 25 ili 28 50
20×2.80 25 ili 28 50