Klima komore PREMIAIR i TWINAIR

Klima komore PREMIAIR i TWINAIR

EUROVENT sertifikat

izolovani paneli, debljine izolacije 25mm (labotratorije, bolnice) i 50 mm (industrija), obezbeđuju dobru toplotnu i zvučnu izolaciju veća fleksibilnost funkcija tretiranja vazduha zadovoljava svačije potrebe različite kombinacijepostavljanja dempera (mešanje vazduha) sintetički vrećasti filter za vazduh različite klase efikasnosti grejanje nisko, srednje i visoko temperaturnom toplom vodom, parom ili elektro grejačem hlađenje hladnom vodom ili direktnom ekspanzijom ovlaživanje vodom (cirkulaciona pumpa integrisana unutar sekcije), raspršenom vodom (cirkulaciona pumpa izvan sekcije) i parom (da bi generator pare bio integrisan unutar komore koristi se dodatna prazna sekcija) rekuperacija toplote se odvija preko pločastih rekuperatora, toplotnih izmenjivača smeštenih pojedinačno u jedinice ubacnog odnosno otpadnog vazduha, rotirajućih rekuperatora ili grejnih cevi.

Prigušivač zvuka sa akustičnim pregradama razlitih dužina ventilatori sposobni da savladaju niske, srednje i visoke padove pritiska veliki broj konfiguracija L ili U tipa strujanja vazduha, jednolinijska ili dvolinijska dizajnirana za unutrašnju i spoljnu izvedbu.

 

Opis

Klima komore PREMIAIR i TWINAIR