Rooftop RTCL/RTCH 100-160

Rooftop RTCL/RTCH 100-160

R410A radi uštede energijei očuvanja životne sredine potpuno izolovano kućište za najbolju toplotnu i zvučnu izolaciju toplotna pumpa ili hlađenje sa gasnim, elektro grejanjem ili toplom vodom nepromočivi tehnički segment nezavisan od strujanja vazduha rekuperator toplote koji omogućava rad u FREE COOLING režimu, sa niskim padom pritiska i efikasnošću do 50%, napunjen sa 30%glikola (tačka smrzavanja -15C) centrifugalni predimezionisani ventilator za prevazilaženje iznenadnih problema sa višim eksternim pritiscima ekonomajzer kontroliše rad peko: senzora mere razliku između temperature povratnog i spoljnog vazduha, senzora koji meri temperaturu vazduha i vlažnost definišući razliku entalpija i senzora koji regulišu neophodnu ventilaciju u cilju održavanja kvaliteta vazduha detektor dima.

Opis

Rooftop RTCL/RTCH 100-160