Skip to main content

Toplone pumpe vodič

Ovo je kompletan toplotne pumpe vodič za sve one koji žele da shvate kako funkcionišu toplotne pumpne sisteme, kako da ih izaberu, instaliraju i održavaju. Ovaj članak će vas upoznati sa osnovama toplotnih pumpi, njihovim prednostima i nedostacima, kao i sa svim korakima koje treba da preduzmete da biste kupili i instalirali najpogodniju toplotnu pumpu za vas.

Uvod u toplotne pumpne sisteme

1. Šta su toplotne pumpne sisteme?

Toplotne pumpne sisteme koriste male količine električne energije da prenesu toplotu sa jednog mesta na drugo. Oni rade tako što koriste princip termodinamike da ekspandiraju radni fluid, što rezultira smanjenjem temperature tog fluida. Ovaj fluid zatim cirkuliše kroz zatvorenu petlju i prikuplja toplotu sa spoljašnjeg izvora (kao što je vazduh, tlo ili voda), koja se onda prenosi na unutrašnjost zgrade. Ovaj proces se obrće tokom leta, kada toplotna pumpa može da koristi svoju sposobnost da apsorbuje toplotu iz unutrašnjosti i prenese je spolja, čime se postiže hlađenje.

2. Prednosti i nedostaci toplotnih pumpi

Toplotne pumpne sisteme imaju mnogo prednosti u odnosu na tradicionalne sisteme grejanja i hlađenja. One su ekološki prihvatljivije, jer koriste manje fosilnih goriva i emituju manje stakleničkih gasova. Oni su takođe veoma efikasni, jer mogu da pruže tri ili četiri puta više toplotne energije nego koliko troše električne energije. Međutim, oni imaju i neke nedostatke. Na primer, one zahtevaju veću početnu investiciju i mogu zahtevati duže vreme da se isplate kroz uštede na rachunima za grejanje i hlađenje. Takođe, one mogu da imaju problema sa performansama u hladnim uslovima, kada je spoljašnja temperatura niska.

Izbor toplotne pumpne sisteme

3. Vrste toplotnih pumpi

Postoji više vrsta toplotnih pumpi, koje se razlikuju po tome kako prikupljaju toplotu sa spoljašnjeg izvora. Najpopularnije vrste su:

 • Zrak-voda toplotne pumpi: Ove toplotne pumpi koriste spoljašnji vazduh kao izvor toplote. One su najjeftinije i najlakše za instalirati, ali imaju manje efikasnosti u hladnim uslovima.
 • Zemlja-voda toplotne pumpi: Ove toplotne pumpi koriste tlo kao izvor toplote. One su veoma efikasne i imaju stabilnije performanse u hladnim uslovima, ali su skuplje i zahtevaju veću površinu tla za instalaciju.
 • Voda-voda toplotne pumpi: Ove toplotne pumpi koriste vodu kao izvor toplote. One su najefikasnije, ali su takođe najskuplje i zahtevaju da imate pristup izvoru vode (kao što je rijeka ili jezero) koji je dovoljno dubok i dovoljno blizu vašeg doma. Toplone pumpe vodič

4. Faktori koji utiču na izbor toplotne pumpi

Da biste izabrali najpogodniju toplotnu pumpu za vas, morate da uzetete u obzir sledeće faktore:

 • Lokacija: Ako živite u ruralnom području ili u području sa niskim temperaturama, možda ćete morati da izaberete drugu vrstu toplotne pumpi osim onih koje koriste spoljašnji vazduh.
 • Površina tla: Ako želite da instalirate zemlja-voda toplotnu pumpu, morate da imate dovoljno površine tla da biste je postavili.
 • Pristup izvoru vode: Ako želite da instalirate voda-voda toplotnu pumpu, morate da imate pristup izvoru vode koji je dovoljno dubok i dovoljno blizu vašeg doma.
 • Budžet: Toplotne pumpne sisteme mogu da koštaju više od tradicionalnih sistema grejanja i hlađenja, pa treba da uračunate troškove u vaš budžet.

Instalacija i održavanje toplotnih pumpi

5. Instalacija toplotne pumpi

Da biste instalirali toplotnu pumpu, morate da pronađete kvalifikovanog instalaterskog tehničara koji je iskusan u instalaciji toplotnih pumpi. Oni će obaviti sledeće zadatke:
Proceniti lokaciju i dimenzije za instalaciju toplotne pumpe.
Instalirati spoljašnji deo toplotne pumpe i rasporediti cevovode.
Povezati toplotnu pumpu sa vašim postojećim sistemom grejanja i hlađenja.
Testirati performanse toplotne pumpe.

6. Održavanje toplotne pumpi

Da biste održali svoju toplotnu pumpu u dobrom radnom stanju, preporučuje se da je redovno održavate. Ovo uključuje:

 • Čišćenje filtera i zamašnjaka toplotne pumpe.
 • Proveravanje pritiska i temperature toplotne pumpe.
 • Provera rada ventilatora i kompresora toplotne pumpe.
 • Provera rada električnih komponenti toplotne pumpe.
 • Ako vaša toplotna pumpa nije u dobrom radnom stanju, može da postane manje efikasna ili može potrajati duže da zagreje ili ohladi vašu kuću. Održavanje toplotne pumpe može pomoći da se izbjegnu ovi problemi i da se produži životni vek toplotne pumpe.

Zaključak

Toplotne pumpne sisteme su sve popularniji zbog svoje efikasnosti i ekološke prihvatljivosti. Oni mogu pomoći da se smanje troškovi grejanja i hlađenja, a istovremeno smanje emisije stakleničkih gasova. Međutim, kada birate toplotnu pumpu, treba biti svjestan njenih prednosti i nedostataka, ako želite da izaberete najpogodniju toplotnu pumpu za vas. Također, važno je pronaći kvalificiranog instalaterskog tehničara koji će instalirati i održavati vašu toplotnu pumpu. Ako ste spremni za investiciju u toplotnu pumpu, možete se uživjeti u uštede na troškovima energije i u toploj ili hladnoj kući, ovisno o sezoni. Toplone pumpe vodič

Često Postavljana Pitanja

1. Koliko dugo traju toplotne pumpne sisteme?

Toplotne pumpne sisteme mogu trajati između 15 i 25 godina, ovisno o tome kakve su marke i koliko su dobro održavane.

2. Koliko je skupa instalacija toplotne pumpe?

Cijena instalacije toplotne pumpe može varirati, ovisno o tome koji tip toplotne pumpe birate i koliko je složen proces instalacije. Međutim, procjenjuje se da je prosječna cijena instalacije toplotne pumpe između 7.000 i 10.000 dolara.

3. Da li će toplotna pumpa raditi u hladnim uslovima?

Da, toplotne pumpne sisteme mogu raditi i u hladnim uslovima, ali one mogu biti manje efikasne kada je spoljašnja temperatura veoma niska. U tim slučajevima, možda ćete morati da koristite dodatni izvor toplote, kao što je električno grejanje.

4. Da li mogu da koristim toplotnu pumpu sa postojećim sistemom grejanja i hlađenja?

Da, toplotne pumpne sisteme mogu se integrisati sa postojećim sistemima grejanja i hlađenja. Međutim, treba imati u vidu da će trebati neke promjene da bi se toplota mogla prenijeti između sistema.

5. Koliko uštede mogu da očekujem od toplotne pumpe?

Uštede na troškovima energije ovisne su o mnogim faktorima, uključujući veličinu kuće, trenutni sustav grejanja i hlađenja, lokaciju i vrstu toplotne pumpe. Međutim, procjenjuje se da se mogu ostvariti uštede od 30% do 70% na troškovima energije.

Instagram