Tesy Aqua Thermica bez izmenjivaca toplove

Tesy Aqua Thermica bez izmenjivaca toplove

AquaThermica

AquaThermica je vazduh-voda toplotna pumpa za dobijanje tople vode u domaćinstvima. Asortiman AquaThermica uključuje modele zapremine od 200 i 260 litara, sa ili bez izmenjivača toplote.

AquaThermica je vazduh-voda toplotna pumpa za dobijanje tople vode u domaćinstvima. Asortiman AquaThermica uključuje modele zapremine od 200 i 260 litara, sa ili bez izmenjivača toplote.

• To je ekološki prihvatljiv proizvod, koji radi sa obnovljivim izvorima energije što rezultira manjom emisijom CO2.

• Najviši razred energetske efikasnosti A+ u svojoj kategoriji, u skladu sa Erp propisima

• Radi u širokom temperaturnom opsegu dolaznog vazduha počevši od -10oC do 43oC.

• Zagreva vodu do 65oC samo pomoću toplotne pumpe.

• Električni grejni element za brže zagrevanje i dostizanje veće temperature od 75oC

• Visoko efikasan sa precizno izbalansiranim ciklusom rashladnog sredstva zahvaljujući elektronski komutiranom motoru i elektronskom ekspanzijskom ventilu.

• Do 75% manja potrošnja električne energije.

• Može se povezati sa drugim obnovljivim izvorima energije kao što su fotonaponski i solarni sistemi ili kotlovi.

• Programira se pomoću korisničke kontrolne table

• Automatski ciklus protiv legionele

• Samo-dijagnostički sistem

1. Prema izveštaju Evropskog tržišta i statistike pri Evropskoj asocijaciji toplotnih pumpi 2018.

2. AkuaThermica je u klasi energetske efikasnosti A +

3. U poređenju sa TESY proizvodom MaxEau serije GCV 200 56 20 D06 SRC u energetskoj klasi C

Opis

Tesy Aqua Thermica bez izmenjivaca toplove