Skip to main content

Podesite svoj termostat na onoliko nisko koliko je udobno zimi i snizite radnu tačku kada spavate ili niste od kuće.

  • Očistite ili zamenite filtere na pećima jednom mesečno ili prema preporuci.
  • Očistite registre toplog vazduha, grejače na postolju i radijatore po potrebi (uverite se da nisu blokirani nameštajem, tepisima ili zavesama.)
  • Uklonite zarobljeni vazduh iz radijatora tople vode jednom ili dva puta u sezoni (ako niste sigurni kako da izvršite ovaj zadatak, obratite se profesionalcu.)

Postavite reflektore radijatora otporne na toplotu između spoljašnjih zidova i radijatora.

  • Isključite ventilatore za kuhinju, kupatilo i druge izduvne ventilatore u roku od 20 minuta nakon što završite sa kuvanjem ili kupanjem;
  • kada menjate izduvne ventilatore, razmislite o ugradnji visokoefikasnih modela sa malom bukom.
  • Tokom zime, držite zavese i senke na prozorima okrenutim prema jugu otvorene tokom dana kako biste omogućili sunčevoj svetlosti da uđe u vaš dom i zatvorite noću kako biste smanjili hladnoću koju možete osetiti od hladnih prozora.

Izaberite energetski efikasne proizvode kada kupujete novu opremu za grejanje. Vaš ugovarač bi trebao biti u mogućnosti da vam da informativne listove o energiji za različite tipove, modele i dizajne koji će vam pomoći da uporedite potrošnju energije.